ZMDI Radlin
  Historia ZMDI
 

Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie rozpoczęło swoją działalność w roku 1993. Grupa niezadowolonych, postanawia opuścić struktury Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza oddział Katowice. Trzydziestu trzech członków składa rezygnacje z dniem 31.12.1992. Zawiązuje się piętnastoosobowy komitet założycielski, który rozpoczyna starania o zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia. Po uzyskaniu zgody Prezydenta Wodzisławia na działalność, oraz przydzieleniu siedziby przez dyrekcję KWK „Marcel” w Radlińskim Domu Kultury, składają dokumentację w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. W dniu 05.06.1993 Sąd wydaje decyzję o wpisie do rejestru Stowarzyszeń. Pierwszym prezesem został wybrany Joachim Salamon, kolejnym Zbigniew Rek. Po jego rezygnacji w roku 2001 funkcję prezesa objął Eryk Macionczyk, który pozostaje na tym stanowisku do dnia dzisiejszego. Od początku działalności Zrzeszenie prowadzi współpracę z miastem Wodzisławiem Śląskim a po jego rozpadzie również z miastami, które wróciły do samodzielności administracyjnej: Rydułtowami, Pszowem i Radlinem. W roku 2005 decyzją Walnego Zebrania, Zrzeszenie przystępuje do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, otrzymuje numer 62. Na dzień dzisiejszy 38 członków Zrzeszenia to hodowcy królików, drobiu rasowego, gołębi rasowych, ale również bażantów, ptaków egzotycznych, ptactwa wodnego oraz szeregu innych zwierząt czasami bardzo rzadko hodowanych. Wystawy organizowane przez zrzeszenie mają na celu głównie ocenę wartości hodowlanej posiadanych zwierząt. Jest również grupa hodowców, która z sukcesami prezentuje swoje zwierzęta na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych „Polagra”, Międzynarodowej wystawie w Czeskim Trzyńcu oraz innych wystawach krajowych i zagranicznych.                                                 Opracował A. Zganiacz

 
  Copyright by Daniel K.  

Wortal Jacky & Mark

Papugi Sylwek

 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=